Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika nádorů ledvin u nemocných v terminální fázi ledvinneho selhání
Název práce v češtině: Problematika nádorů ledvin u nemocných v terminální fázi ledvinneho selhání
Název v anglickém jazyce: Problems of renal tumours in patiens with terminal stadium of renal failure
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Urologická klinika (14-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: Jaroslav Novák
  prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
  doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK