Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotodynamická terapie a diagnostika v dermatologii
Název práce v češtině: Fotodynamická terapie a diagnostika v dermatologii
Název v anglickém jazyce: Photodynamic therapy and diagnostic in dermatology
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika (14-370)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 16.10.2007 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2007
Oponenti: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
  doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
  prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK