Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Léčba závislosti na tabáku - informovanost lékařů nemocnice Příbram o možnostech léčby a způsobu intervence
Název práce v češtině: Léčba závislosti na tabáku - informovanost lékařů nemocnice Příbram o možnostech léčby a způsobu intervence
Název v anglickém jazyce: Treatment of tobacco dependence - Hospital Pribram physicians´information about treatment and intervention possibilities
Klíčová slova: závislost na tabáku, léčba
Klíčová slova anglicky: tobacco dependence, treatment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Léčba závislosti na tabáku –
informovanost lékařů Příbramské nemocnice o možnostech léčby a způsob intervence u jejich pacientů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Treatment of tobacco dependence -
Hospital Pribram, physicians' knowledge about possibilities and intervention in their patients
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK