Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Endoteliální funkce a dysfunkce, možnosti detekce a vztah k vybraným rizikovým faktorů aterosklerózy
Název práce v češtině: Endoteliální funkce a dysfunkce, možnosti detekce a vztah k vybraným rizikovým
faktorů aterosklerózy
Název v anglickém jazyce: .
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II.interní klinika (14-320)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2001
Datum zadání: 01.09.2001
Datum a čas obhajoby: 26.11.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2008
Oponenti: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK