Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Festivita jako prostor vyjednávání etnických hranic. Havířský průvod v Jihlavě
Název práce v češtině: Festivita jako prostor vyjednávání etnických hranic. Havířský průvod v Jihlavě
Název v anglickém jazyce: Festivities – a Forum for Negotiation of Ethnic Borders. The Miners' Parade in Jihlava
Klíčová slova: festivita, česko-německé vztahy, urbánní antropologie, jihlavský jazykový ostrov, hornický průvod, svatojánské slavnosti
Klíčová slova anglicky: festivities, Czech-German relations, urban anthropology, Jihlava language island, miners' parade, St. John's celebration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK