Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prostorové poznání v dynamických prostředích
Název práce v češtině: Prostorové poznání v dynamických prostředích
Název v anglickém jazyce: Spatial Cognition in Dynamic Environments
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ostatní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2010
Datum zadání: 29.12.2010
Datum a čas obhajoby: 07.03.2011 15:15
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2011
Oponenti: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
  doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK