Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel
Název práce v češtině: Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel
Název v anglickém jazyce: Archeology of the Fortified Manor in the Czech Lands. To the beginnings of the Medieval Fortified Residences
Klíčová slova: tvrz, hrad, kostel, castellum, věž, české země, středověk, profánní stavba, sakrální stavba, sídelní struktura, pohřbívání, společenská elita
Klíčová slova anglicky: fortified manor, castle, church, castellum, tower, Czech lands, Middel Ages, profane architecture, sacred architecture, settlement pattern, burials, social elite
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
  PhDr. prof. Josef Unger, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK