Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vtělenost ve vztahu k novým technologiím
Název práce v češtině: Vtělenost ve vztahu k novým technologiím
Název v anglickém jazyce: On the Incorporation of Technological Tools
Klíčová slova: technologie|technologické nástroje|fenomenologie|struktury zkušeností|jednání|komplexita|nástroje|Internet|počítač|Martin Heidegger|Maurice Merleau-Ponty|John Searle|Jean-Paul Sartre|soukromí|autonomie|kauzalita
Klíčová slova anglicky: technology|technological tools|phenomenology|structures of experience|agency|basic actions|intentions in action|complexity|tools|Internet|computer|Martin Heidegger|Maurice Merleau-Ponty|John Searle|Jean-Paul Sartre|reversibility|incorporation|embodiment|habit|deviant causation|wayward causation|deviance|waywardness|privacy|the other|autonomy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2011
Datum zadání: 19.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
  Galit Wellner, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK