Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení
Název práce v češtině: Vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení
Název v anglickém jazyce: Effect of alcohol on performance in sport climbing
Klíčová slova: sportovní lezení, výkon, alkohol
Klíčová slova anglicky: sport climbing, performance, alcohol
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 11:10
Místo konání obhajoby: KSP
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK