Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historická dynamika horní hranice lesa ve východních Krkonoších
Název práce v češtině: Historická dynamika horní hranice lesa ve východních Krkonoších
Název v anglickém jazyce: Past dynamic of alpine treeline ecotone in the eastern part of the Krkonoše Mts.
Klíčová slova: horní hranice lesa, Krkonoše
Klíčová slova anglicky: treeline ecotone, Krkonoše Mts.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2011
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1) Popsání změn zápoje smku na vybraných plochá na základě historických leteckých snímků, a to od 30. tých let 20. století
2) Popsání věkové struktury porostů na těch smamých plochách
3) Určení období, kdy docházelo k největším změnám na plochách (etablování nových jedinců, změny zápoje)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK