Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otěrové částice polyethylenu v okolí kloubních náhrad - jejich vlastnosti, distribuce a možný mechanizmus jejich nežádoucího biologického působení
Název práce v češtině: Otěrové částice polyethylenu v okolí kloubních náhrad - jejich vlastnosti,
distribuce a možný mechanizmus jejich nežádoucího biologického působení
Název v anglickém jazyce: Polyethylene wear particles around joint replacements
- their properties, distribution and possible mechanism
of their adverse biological effects
Klíčová slova: kloubní náhrady, ultravysokomolekulární polyethylen, otěrové částice, izolace, vlastnosti, kvantifikace, distribuce, mechanizmus působení
Klíčová slova anglicky: joint replacements, ultra-high molecular weight polyethylene, wear particles, isolation, properties, quantification, distribution, mechanism of effects
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2011
Datum zadání: 14.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK