Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon advokacie v českých zemích od vydání Provizorního advokátního řádu z roku 1849 do současnosti
Název práce v češtině: Výkon advokacie v českých zemích od vydání Provizorního
advokátního řádu z roku 1849 do současnosti
Název v anglickém jazyce: The Practise of Advocacy in Czech Lands from the Publications of The Bar Legal Order in 1849 to Present Days
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2005
Datum zadání: 24.01.2005
Datum a čas obhajoby: 02.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2007
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK