Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas
Název práce v jazyce práce (španělština): La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas
Název práce v češtině: Dekonsolidace demokracie ve Venezuela: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil
Název v anglickém jazyce: Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of tha Party System, Neo-Populism and Repoliticization of the Armed Forces
Klíčová slova: Venezuela, politické strany, konsolidace, demokracie, dekonsolidace demokracie, ozbrojené síly, neoliberální reformy
Klíčová slova anglicky: Venezuela. political parties, consolidation, democracy, deconsolidation, armed forces, neoliberal reforms
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Ivo Barteček, CSc.
  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. Jiří Kunc, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK