Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské Hory
Název práce v češtině: Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské Hory
Název v anglickém jazyce: Repertoire of songs for one voice of Advent and Christmas period in manuscripts from the workshop of Jan Taborsky from Klokotska Hora
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2008
Datum zadání: 26.02.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D.
  Jan Kouba, Dr.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK