Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otakar Vočadlo (1895-1974). Život a dílo
Název práce v češtině: Otakar Vočadlo (1895-1974). Život a dílo
Název v anglickém jazyce: Otakar Vocadlo (1895-1974). His Life and Work
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 24.06.2011
Datum a čas obhajoby: 14.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK