Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překladatel Ludvík Kundera
Název práce v češtině: Překladatel Ludvík Kundera
Název v anglickém jazyce: The Translator Ludvík Kundera
Klíčová slova: překlad, překladatel, německo-český, dějiny překladu, translatologická analýza, recepce překladu, překladatelská metoda, překlady poezie, interlineární překlad, korespondence
Klíčová slova anglicky: translation, translator, german-czech, history of translation, translation analysis, reception of translations, translation method, translation of poetry, interlinear translation, correspondence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK