Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sovětská intervence do Československa v záznamech CIA, FRUS
Název práce v češtině: Sovětská intervence do Československa v záznamech CIA, FRUS
Název v anglickém jazyce: USA and Soviet intervention to the Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK