Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika vyšetřování drogové kriminality (vybrané problémy)
Název práce v češtině: Metodika vyšetřování drogové kriminality (vybrané problémy)
Název v anglickém jazyce: Methods of investigating drug-related crime
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2005
Datum zadání: 20.01.2005
Datum a čas obhajoby: 28.04.2006 10:00
Místo konání obhajoby: č.dv. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2006
Oponenti: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
  RNDr. Petr Štourač
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK