Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky konzumní společnosti v Československu 1945–1970. Obchod, spotřeba a reklama
Název práce v češtině: Počátky konzumní společnosti v Československu 1945–1970. Obchod, spotřeba a reklama
Název v anglickém jazyce: The Origins of Consumer Society in Czechoslovakia 1945–1970 Trade, Consumption and Advertising
Klíčová slova: spotřeba – komunistická diktatura – Československo – reklama – obchod – vkus – samoobsluha
Klíčová slova anglicky: consumption – communist dictatorship – Czechoslovakia – advertising – trade – taste – self-service shop
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
  doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK