Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Avant-Postman: James Joyce, the Avant-Garde, and Postmodernism
Název práce v češtině: Avant-Postman: James Joyce, Avantgarda a Postmodernismus
Název v anglickém jazyce: The Avant-Postman: James Joyce, the Avant-Garde, and Postmodernism
Klíčová slova: James Joyce, literární avantgarda, postmodernismus, poválečná experimentální literatura, literární historie, komparatistika
Klíčová slova anglicky: James Joyce, the literary avant-garde, postmodernism, post-war experimental literature, literary history, comparative literature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: Louis Armand, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Datum a čas obhajoby: 20.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
  Micéala Symington
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK