Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let
Název práce v češtině: Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let
Název v anglickém jazyce: Autodestructive Tendencies in Performance Art During the 1970s
Klíčová slova: Akční umění, bolest, body art, sebepoškozování, performance, tělo, masochismus, feminismus, psychoanalýza, smlouva, Vito Acconci, Chris Burden, Gina Pane, Marina Abramovič/Ulay, Petr Štembera, Jan Mlčoch
Klíčová slova anglicky: Performance art, pain, body art, self-harm, performance, body, masochism, feminism, psychoanalysis, contract, Vito Acconci, Chris Burden, Gina Pane, Marina Abramovič/Ulay, Petr Štembera, Jan Mlčoch
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let je poloha extrémního, v některých případech až masochistického uměleckého projevu, který se objevil na výtvarné scéně ke konci 60. let 20. století a plně se rozvinul během následujícího desetiletí. Riskantní a sebehanobící bolestivá umělecká díla se stala výrazovým prostředkem, skrze který umělci komunikovali vnitřní frustraci a napjatou atmosféru doby. Kromě obecných východisek akčních umělců a představení nevýraznějších osobností tohoto proudu se práce snaží nastínit možný způsob interpretace těchto projevů, přičemž využívá především dobového kontextu, klinických poznatků a psychoanalytického přístupu.
Seznam odborné literatury
BLACK, Carolyn. Gina Pane, Arnolfini, Bristol 23. 2. to 13. 4. 2002. In Decode Magazine, May-June 2002.
BURDEN, Chris. Chris Burden 71-73. Los Angeles, 1974.
BYDŽOVSKÁ, Lenka (et al.). Dějiny umění 12, Praha: Knižní klub, 2002. ISBN 80-242-0720-6.
CELANT, Germano. Marina Abramovic: Public Body, Installation and Objects, 1965-2001. Milano: Edizioni Charta, 2001. ISBN 978-88-8158-295-2.
ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. Umění akce (kat. výstavy), Výstavní síň Mánes, červenec-srpen 1991.
ČINÁTLOVÁ, Blanka. Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87053-36-2.
DELEUZE, Gilles. From Sacher-Masoch to Masochism. In Angelaki: Journal of the Theoretical Humanaities, April 2004, vol. 9, no. 1.
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké školy, styly a hnutí. Praha: Slovart, 2002. ISBN 80-7209-402-5.
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd edition. London: Thames and Hudson, 1988. ISBN 0-500-20214-1.
CHALUPECKÝ, Jindřich. Cestou necestou. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. ISBN 80-86022-61-7.
CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění. Praha: Arkýř / Prostor, 1987. ISBN 80-85190-06-0.
JOHNSON, Ellen H. (ed.). American Artists on Art: From 1940 To 1980. New York: Westview Press, 1982. ISBN 97800-64301121.
JONES, Amelie. Body Art: Performing the Subject. University of Minnesota Press, 1998. ISBN 0-8166-2773-8.
KAPLAN, Janet A. Deeper and Deeper: Interview with Marina Abramović. In Art Journal, Summer 1999, vol. 58, no. 2.
KONTOVÁ, Helena. Marina Abramovič/Ulay, In Flash Art, February-April 1978, 80-81.
KURLANSKY, Mark. 1968: Rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7391-026-6.
KUSAMA, Yayoi. But Is It Art? In New York Daily News, August 25, 1969.
MILSTEIN, Dana. Pain is a Preposition. In Witness to Pain. Nieves Pascual (ed.). Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 978-3-03910-587-8.
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009. ISBN 970-80-904149-1-4.
O´DELL, Kathy. Contract with the Skin. University of Minnesota Press, 1998. ISBN 0-8166-2886-6.
PLATZNEROVÁ, Andrea. Sebepoškozování: Aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-606-9.
PLUCHART, Francois. Risking as the Practice of Thought. In Flash Art, February-April 1978, 80-81.
REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost. 2. vydání. Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2010. ISBN 978-80-903898-5-4.
SEDLÁKOVÁ, Kateřina. Jindřich Chalupecký o umění: úvahy ze 40. a 60. let. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2009.
SHARP, Willoughby. Body Works: A Pre-critical, Non-definitive Survey of Very Recent Works Using the Human Body or Parts Thereof. In Avalanche, Autumn 1970, 14-17.
SRP, Karel. Petr Štembera: Performance, Praha: Jazzová sekce, 1981.
SVOBODA, Mojmír (ed.). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-154-9.
VERGINE, Lea. Body Art and Performance: The Body as a Language. Milan: Skira, 2000. ISBN 88-8118-653-5.
WARR, Tracy / JONES, Amelie. The Artist´s Body. London / New York: Phaidon, 2002. ISBN 0-7148-3502-1.
ZEMÁNEK, Jiří / VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš. Metafora veřejného a intimního těla. In Ateliér, 1998, roč. 11, č. 2.
ZEMÁNEK, Jiří / VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš. Metafora veřejného a intimního těla. In Ateliér, 1998, roč. 11, č. 3.
ZHOŘ, Igor / HORÁČEK, Radek / HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Rektorát univerzity Palackého v Olomouci, 1991.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK