Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dá se nahrát indie? Proces nahrávání indie kapely z etnomuzikologického hlediska
Název práce v češtině: Dá se nahrát indie? Proces nahrávání indie kapely z etnomuzikologického hlediska
Název v anglickém jazyce: The Contemporary Indie Scene in Prague
Klíčová slova: hudební antropologie; indie; nahrávání; distribuce
Klíčová slova anglicky: ethnomusicology; indie; recording; distribution
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat charakteristikou pražské indie scény prostřednictvím způsobů nahrávání a distribuce nahrávek. Jejich prostřednictvím budou zjišťovány atributy, které jsou pro vnímání indie v Praze typické.
Seznam odborné literatury
Fonarow, Wendy. 2006. Empire of Dirt: The Aesthetics and Rituals of British Indie Music. Wesleyan University Press
Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation. The University of Chicago Press
Spencer, Amy. 2008. DIY: The Rise of Lo-Fi Culture. Marion Boyars Publishers Ltd.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK