Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo dítěte znát svůj genetický původ a lidská práva
Název práce v češtině: Právo dítěte znát svůj genetický původ a lidská práva
Název v anglickém jazyce: Right of children to know their genetic origin and human rights
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK