Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný výskyt světlíků ( Euphrasia ) v Krkonoších a zhodnocení vlivu doby seče na jejich početnost
Název práce v češtině: Současný výskyt světlíků ( Euphrasia ) v Krkonoších a zhodnocení vlivu doby seče na jejich početnost
Název v anglickém jazyce: Current occurrence of eyebright (Euphrasia) in the Krkonoše (Giant) Mountains and the evaluation of the effect of the time of mowing
Klíčová slova: světlík, termín seče, management lučních ekosystémů, environmentální proměnné, Krkonoše
Klíčová slova anglicky: eyebright, mowing time, meadow ecosystem management, environmental variables, the Krkonoše (Giant) Mountains
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2011
Datum zadání: 14.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: Mgr. Ondřej Mudrák
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK