Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Teorie hodnocení uměleckého díla
Název práce v češtině: Teorie hodnocení uměleckého díla
Název v anglickém jazyce: Theories of art evaluation
Klíčová slova: artefakt, autor, definice, hodnocení, koncept, teorie, umění
Klíčová slova anglicky: art, artifact, author, concept, definition, evaluation, theory
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2011
Datum zadání: 14.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK