Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Friedrich August von Hayek a otázka evoluce liberálních pravidel
Název práce v češtině: Friedrich August von Hayek a otázka evoluce liberálních pravidel
Název v anglickém jazyce: Friedrich August von Hayek on the Evolution of Liberal Rules
Klíčová slova: F. A. Hayek, evoluce, liberalismus, epistemologie, metodologie vědy, skepticismus
Klíčová slova anglicky: F. A. Hayek, Evolution, Liberalism, Epistemology, Methodology of Science, Skepticism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Profant, Ph.D.
  Tomáš Hříbek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK