Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rým a strofika v českém verši, obzvláště u Jana Nerudy
Název práce v češtině: Rým a strofika v českém verši, obzvláště u Jana Nerudy
Název v anglickém jazyce: Rhyme and Stanza in Czech Verse, especially in the Poetry of Jan Neruda
Klíčová slova: versologie - rým - strofika - májovci - Neruda, Jan
Klíčová slova anglicky: theory of verse - rhyme - stanza - Máj group - Neruda, Jan
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
  doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Květa Sgallová, Dr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK