Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Václav Cigler a jeho škola
Název práce v češtině: Václav Cigler a jeho škola
Název v anglickém jazyce: Václav Cigler and his Pedagogy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 13.01.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2016
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
  prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK