Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fragmenty narácie v komikse (fenomén komiksu vo výtvarnej výchove)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Fragmenty narácie v komikse (fenomén komiksu vo výtvarnej výchove)
Název práce v češtině: Fragmenty narácie v komikse (fenomén komiksu vo výtvarnej výchove)
Název v anglickém jazyce: Fragments of narration in comics (Comics phenomenon in art education)
Klíčová slova: komiks, narativ, vizuální kultúra, fragmenty narace, importované fragmenty, výtvarná výchova.
Klíčová slova anglicky: comics, narrative, visual culture, fragments of narration, imported fragments, art education.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
  prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK