Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldua´s Identity Politics
Název práce v češtině: Chicana Literature: A Feminist Perspective of
Gloria Anzaldua´s Identity Politics
Název v anglickém jazyce: Chicana Literature: A Feminist Perspective of
Gloria Anzaldua´s Identity Politics
Klíčová slova: chicanská literatura; Gloria Anzaldúa; americko-mexická hranice; gender; nacionalismus; feminismus; politika identity; Aztlán; postkolonialismus; intersekcionalita
Klíčová slova anglicky: Chicana literature; Gloria Anzaldúa; U.S.-Mexico border; gender; nationalism; feminism; identity politics; Aztlán; postcolonialism; intersectionality
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
  Marion Christina Rohrleitner, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK