Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika dokazování v občanském soudním řízení
Název práce v češtině: Problematika dokazování v občanském soudním řízení
Název v anglickém jazyce: Issues of evidence production in civil proceedings
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2005
Datum zadání: 05.01.2005
Datum a čas obhajoby: 29.03.2010 13:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost / 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2010
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
  JUDr. Robert Waltr
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK