Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kniha v zajetí sítí: elektronická kniha jako nový společenský fenomén globální síťové společnosti
Název práce v češtině: Kniha v zajetí sítí: elektronická kniha jako nový společenský fenomén globální síťové společnosti
Název v anglickém jazyce: A book captured by networks: the electronic book as a new social phenomenon of a global network society
Klíčová slova: elektronická kniha, e-kniha, informační věk, síťová společnost, knihovny, akademické knihovny, služby akademických knihoven
Klíčová slova anglicky: electronic book, e-book, information age, network society, libraries, academic libraries, academic libraries’ services
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Křížková-Pessrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.04.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK