Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad dokumentárně­historického textu: Виталий Шенталинский, Рабы Свободы, Москва 2009 (vybraná část – Пуля вместо точки. Борис Пильняк)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad dokumentárně­historického textu: Виталий Шенталинский, Рабы Свободы, Москва 2009 (vybraná část – Пуля вместо точки. Борис Пильняк)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation of the text of the historical documentary: Vitalij Shentalinskij, Raby svobody, Moskva 2009 (selected part – Pulya vmesto tochki. Boris Pilnyak)
Klíčová slova: překlad, překladatelské problémy, kulturní reálie, Boris Pilňak, Sovětský svaz, represe
Klíčová slova anglicky: translation, translation problems, cultural facts, Boris Pilnyak, Soviet Union, repressions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK