Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symbol a architektura
Název práce v češtině: Symbol a architektura
Název v anglickém jazyce: Symbol and architecture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Datum a čas obhajoby: 10.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK