Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Chance to Get a University Degree in the Population of Persons with Disabilites
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.02.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
  doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK