Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Il commercio del marmo a Ravenna nella Tarda Antichità: i materiali del complesso di San Severo
Název práce v jazyce práce (italština): Il commercio del marmo a Ravenna nella Tarda Antichità: i materiali del complesso di San Severo
Název práce v češtině: Obchod s mramorem v pozdně antické Ravenně: archeologický materiál z komplexu San Severo
Název v anglickém jazyce: Ravennate Marble Trade in the Late Antiquity: Material from the San Severo Complex
Klíčová slova: mramor, kámen, litotyp, architektonická dekorace, opus sectile, sarkofágy, náhrobní stély, provenience, obchod, kvantitativní a kvalitativní analýzy, archeometrie, pozdní antika, Ravenna, Classe
Klíčová slova anglicky: Marble, Stone, Lithotype, Architectural Decoration, Opus sectile, Sarcophagi, Funeral stelae, Provenance, Trade, Quantitative and qualitative analyses, Archaeometry, Late Antiquity, Ravenna, Classe
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: italština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Datum a čas obhajoby: 25.10.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
  prof. doc. Federico Cantini
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK