Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Název práce v češtině: Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského.
Název v anglickém jazyce: The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
  PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK