Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 1889-1949
Název práce v češtině: Probuzená země: ujgurské představy národa a nacionalismu, 1880-1949
Název v anglickém jazyce: Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 1889-1949
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Laura Newby
  prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK