Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Étienne Decroux (1898-1991)« Portrait du mime en sculpteur » Figures du corps au croisement des arts du spectacle et des arts plastiques
Název práce v jazyce práce (francouzština): Étienne Decroux (1898-1991)« Portrait du mime en sculpteur » Figures du corps au croisement des arts du spectacle et des arts plastiques
Název práce v češtině: Étienne Decroux (1898-1991): "Portrét mima jako sochaře". Zobrazení těla průsečíku scénického a výtvarného umění
Název v anglickém jazyce: Étienne Decroux (1898-1991): "The Portrait of a Mime as a Sculptor". The Portrayal of a Body at the Intersection of Scenic and Fine Arts
Klíčová slova: Étienne Decroux, mim, tělo, pohyb, sochařství, maska, nadloutka, fotografie, Auguste Rodin, Edward Gordon Craig.
Klíčová slova anglicky: Etienne Decroux, mime, movement, sculpture, mask, uber-marionnette, photography, Auguste Rodin, Edward Gordon Craig
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Sylvie Coëllier
  prof. Marco de Marinis
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK