Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultura a divácké násilí
Název práce v češtině: Kultura a divácké násilí
Název v anglickém jazyce: Culture and spectator violence
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
  Prof. Dr. Kraus J., DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK