Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umenie sz. Anatólie v achajmenovskej dobe a jeho vztahy s gréckym a perskym umenim
Název práce v jazyce práce (slovenština): Umenie sz. Anatólie v achajmenovskej dobe a jeho vztahy s gréckym a perskym umenim
Název práce v češtině: Umenie sz. Anatólie v achajmenovskej dobe a jeho vztahy s gréckym a perskym umenim
Název v anglickém jazyce: The Art of North-Western Anatolia in the Achaemenid Persian Period and Its Relations with the Greek and Persian Art.
Klíčová slova: achaimenovská říše, Anatolie, perská satrapie, archaické a klasické umění
Klíčová slova anglicky: Achaemenid Empire, Anatolia, Persian satrapy, archaic and classical Art
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
  prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK