Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělecké spolky střední Evropy v kontextu společenské modernizace 19. století
Název práce v češtině: Umělecké spolky střední Evropy v kontextu společenské modernizace 19. století
Název v anglickém jazyce: Supporting the Arts...Art Societies of Central Europe in the Context of the 19 th Century´s Social Modernization
Klíčová slova: Umělecké spolky, Občanská společnost, Národní hnutí, Výtvarné umění, Praha, Brno, Lipsko, Umělecká beseda, Mährischer Kunstverein, Leipziger Kunstverein, 19. století, Kunstverein, Komparativní studie
Klíčová slova anglicky: Art societies, Civic society, National movement, Fine arts, Prague, Brno, Leipzig, Umělecká beseda, Mährischer Kunstverein, Leipziger Kunstverein, 19th Century, Kunstverein, Comparative Studies
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
  prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK