Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunistická strana Československa v období tzv. normalizace
Název práce v češtině: Komunistická strana Československa v období tzv. normalizace
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Communist Party in the Period of "Normalisation"
Klíčová slova: KSČ, normalizace
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Communist Party, Normalisation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.01.2017 16:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
  prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK