Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989-2009
Název práce v češtině: Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989-2009
Název v anglickém jazyce: Twenty Years of the Politics of Electoral Reform for the Chamber of Deputies in the Czech Republic, 1989-2009
Klíčová slova: politika volebních reforem, Československo, Česká republika, volební systém, Poslanecká sněmovna
Klíčová slova anglicky: Politics of Electoral Reform, Czechoslovakia, Czech republic, Electoral System, Chamber of Deputies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
  prof. Miroslav Novák, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK