Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace z korálků na lidovém textilu
Název práce v češtině: Aplikace z korálků na lidovém textilu
Název v anglickém jazyce: Beadwork applications on traditional textiles
Klíčová slova: aplikace|aplikace z korálků|dekor|korálky|kroj|skleněné korálky|lidový textil|rokaj
Klíčová slova anglicky: application|beads|beadwork applications|decoration|glass beads|seed beads|tradition costume|tradition textile
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.04.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK