Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obležen národem dramatiků. Jan Lier kritik a dramaturg Národního divadla
Název práce v češtině: Obležen národem dramatiků. Jan Lier kritik a dramaturg Národního divadla
Název v anglickém jazyce: Besieged by a Nation of Playwrights. Jan Lier Critic and Dramaturge of the National Theatre in Prague
Klíčová slova: dramaturgie; Národní divadlo; konec 19. století; Jan Lier
Klíčová slova anglicky: Dramaturgy; National Theatre; the end of the Nineteenth Century; Jan Lier
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Stehlíková
  doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná práce představuje Jana Liera v celé sféře jeho působení v pokud možno širokém kontextu. Členíme ji do tří oddílů ("Ecce homo Jan Lier", "Jan Lier o divadle a stylu" a "Neviditelná dramaturgie Národního divadla"). Práce seznamuje s autorovou životní cestou od mládí přes literární debut k populární novelistické tvorbě, v níž ve své době proslul zejména jako autor železniční novely a stylisticky vybroušených salonních próz. Pojednává nejcennější část Lierovy tvorby, tj. práce kritické, esejistické a fejetonistické. Zabývá se jeho divadelní publicitikou a kritikou, kterou zasazuje do souvislostí vývoje žánru. Disertace podává charakteristiku dramaturgické éry Jana Liera (1896-1900) i jeho předchůdce Bedřicha Frídy (1892-1896). Jádro práce je věnováno dramaturgickým otázkám a problémům Národního divadla konce 19. století a částečně i počátku století následujícího.
Seznam odborné literatury
Prameny

Pozůstalost J. Liera uložená v Literárním archivu Památníku národního písemnictví bez inv. čísla (pouze částečně zpracovaná; celkem 24 kartonů, abecedně seřazeny 4 kartony korespondence). V 5. kartonu částečně utříděné torzo Lierovy pozůstalosti, předané Literárnímu archivu PNP archivem ČSAV.
Lierova korespondence, obsažená v jiných pozůstalostech v LA PNP – např. J. Zeyera, J. Kvapila, J. Kampera, E. Krásnohorské, J. Štolby, A. Jiráska, K. Kučery, B. Šimáčka, A. Heyduka, O. Fischera, B. Prusíka, B. Grabowského, F. Heritese, F. S. Procházky, v pozůstalosti Ottova nakladatelství aj.
Čerpáno též z jiných pozůstalostí v LA PNP; např. ze společné pozůstalosti bratří Mrštíků (korespondence s L. Stroupežnickým, B. Frídou a J. Lierem), z pozůstalosti B. Frídy (korespondence s Mrštíky, J. Zeyerem, rukopis pamětí B. Frídové), M. Kalašové (korespondence s T. Novákovou), B. Grabowského (mj. dopisy J. Vrchlického), A. B. Dostala aj.

Divadelní oddělení Národního muzea v Praze: další korespondence s herci a režiséry Národního divadla (pod signaturami Č 2383/34, Č 2141/40, Č 1568/87, Č 2189/XV/45-47) a tři verze rukopisu Lierova dramatu Flora (signatury Č 1070, Č 1546, Č 976), portrétní fotografie Jana Liera (signatury 19F398, 10F2849, F426, II F 2615-2616, E 6316 a, b).

Státní ústřední archiv v Praze: fondy úřední agendy ND – listiny, stvrzenky, korespondence s kanceláří ND a jiný materiál vztahující se k Lierovu dramaturgickému působení (signatury D 6, D 8, D 153 a D 218).

Státní oblastní archiv Kutná Hora: fond Jan Lier obsahující korespondenci; materiály životopisné a rodopisné z korespondence dr. Miloše Liera (syna Jana L., archiváře Archivu hl. m. Prahy) a Františka Grimma; Lierův vlastnoruční stručný životopis a bibliografie; novinové výstřižky o J. Lierovi; pozvánka k odhalení pamětní desky; životopis M. Liera.

České muzeum stříbra v Kutné hoře: podsbírka Knihy, skupina Rukopisy, přírůstkové číslo 260/99 – J. Lier: Numismatika I-VI, 1866-1869.

Moravský zemský archiv v Brně: pozůstalost Josefa Slabého, fond G 63, inventarizovala N. Vdoviaková 1998.

Archiv města Brno: fond B 1/39 – kartotéka domovského práva, domovská karta na jméno Josef Slabý, nar. 20. 12. 1867; fond Z 1 – Pobytová policejní evidence pro Brno 1918-1953, přihláška trvalého pobytu Konstantiny Slabé; fond M 146, inv. č. 369 – protokoly z porad učitelského sboru obecné školy v Žabovřeskách (Slabého přednáška proslovená na poradě „O poetických článcích v čítankách“, mezi životopisy učitelů se nachází i vlastnoruční životopis J. Slabého).

* [Jan Lier], Světová řeč ve světě, Národní listy 8. a 9. 2. 1877
* [Jan Lier], Lumíci, Národní listy 23. 8. 1877 » Arco, Feuilletony I, Praha 1885, s. 49-50
-α- [Jaroslav Kamper]: [jubilejní článek k padesátinám J. Liera], Politik 26. 10. 1902, s. 9
-a-: Jan Lier [jubilejní článek k padesátinám], Lumír 31, 1902/03, s. 38
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia, Hlas národa 30. 10. 1898, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. V Londýně, Hlas národa 13. 11. 1898, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia, Hlas národa 1. 1. 1899, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia, Hlas národa 29. 1. 1899, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Znamení doby, Hlas národa 5. 2. 1899, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia, Hlas národa 19. 2. 1899, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Z německých divadel, Hlas národa 19. 2. 1899, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Německá divadla, Hlas národa 2. 7. 1899, Nedělní listy.
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Tout comme chez nous?, Hlas národa 13. 1. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Z německých divadel, Hlas národa 20. 1. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Lidové divadlo, Hlas národa 27. 1. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Divadelní župy, Hlas národa 27. 1. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Wagnerism, Hlas národa 3. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Hlavním městem, Hlas národa 10. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Francouzská divadla, Hlas národa 17. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Ve Skandinavii, Hlas národa 17. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. U nás, jen u nás, Hlas národa 24. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Přípustnost, Hlas národa 24. 2. 1901, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Německá jeviště, Hlas národa 11. 10. 1908, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Francouzská divadla, Hlas národa 18. 10. 1908, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Kinematograf, Hlas národa 18. 10. 1908, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. Varia, Hlas národa 1. 10. 1911, Nedělní listy
A. Z. [Jan Lier]: Theatralia. V Anglii, Hlas národa 1. 10. 1911, Nedělní listy
A. Zero [Jan Lier]: Pražské silhouetty I. Náš přítel –eles, krasoduch z páté čtvrti, Koleda 3, 1878, s. 55-57, 79-81;
A. Zero [Jan Lier]: Pražské silhouetty II. Putující kněhkupectví, Koleda, s. 543-547
ANONYM [Karel Havlíček Borovský]: O českém divadle v Praze, Česká včela, [14], 1847, č. 8, s. 31
ANONYM: [recenze na premiéru dramatu Ve Versaillu J. J. Stankovského v Plzni], Český lev 7, 1871, č. 98, s. 3
ANONYM [Vítězslav Hálek]: Gogola hledám, Národní listy 23. 8. 1872
ANONYM: [V konkursu o cenu Náprstkovu...], Pokrok 12. 6. 1879
ANONYM [Jan Neruda] :[recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Národní listy 25. 2. 1880, příloha k č. 47, [s. 5]
ANONYM:[recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Pokrok 21. 2. 1880
ANONYM [Josef Václav Frič]: Župní sjezd v Opočně VI. Rozprava J. V. Friče o Divadelních Listech., Divadelní listy 1, 1880, s. 286-287
ANONYM : Dnes dostaveníčko odpoledne v Chuchli!, Národní listy 28. 6. 1881
ANONYM: Správa českého divadla vyjednává... [zpráva o vyjednávání ND s L. Stroupežnickým o převzetí dramaturgického úřadu], Lumír 10, 1882, s. 527-528
ANONYM: [zpráva, že L. Stroupežnický odmítl dramaturgický úřad], Pokrok, 26. 10. 1882, s. 3
ANONYM: [zpráva, že L. Stroupežnický přijal dramaturgický post], Národní listy 26. 11. 1882, příloha k č. 317, s. 1 (5)
ANONYM: [zpráva, že L. Stroupežnický přijal dramaturgický post], Pokrok 26. 11. 1882, příloha k č. 323, s. 1
ANONYM: Kritika a obecenstvo I-II. [Ze Zolova spisu „Le naturalisme au théâtre“], Divadelní listy 4, 1883, s. 139-141 a 155
ANONYM: [Kruh přátel literatury české, ...], Moravská Orlice 30. 11. 1886
ANONYM: Co naši spisovatelé a básníci podávají národu?, Čas 2, 1887/88, s. 313-318
ANONYM: [Svatobor...], Hlídka literární 5, 1888, s. 192-193
ANONYM: [zpráva o přednášce G. Preissové, kterou o své tvorbě pronesla v brněnské Vesně], Moravská orlice 16. 12. 1890
ANONYM: [nekrolog L. Stroupežnického], Světozor 26, 1892, s. 468 a 478-479
ANONYM [Jan Ladecký]: Ladislav Stroupežnický [nekrolog], Česká Thalia 6, 1892, s. 265-266.
ANONYM: Divadlo vinohradské [recenze na premiéru dramatu Doňa Sanča J. Zeyera v Divadle v Národním domě na Král. Vinohradech], Čas 9, 1895, s. 182-183
ANONYM: Z Národního divadla [kritika dramaturgie], Čas 9, 1895, s. 614
ANONYM [František Roháček], Niva 5, 1895, s. 368
ANONYM [Arnošt Procházka]: Glossa k „České Moderně“, Moderní revue 2, 1895/96, sv. 3, s. 25-26
ANONYM [Jindřich Vodák?]: Z Národního divadla, Čas 10, 1896, s. 99-100
ANONYM: [zpráva o rezignaci B. Frídy na dramaturgický post], Dalibor 18, 1896, s. 265
ANONYM: Divadlo. V Národním se smejčí. Čas 10, 1896, s. 488
ANONYM: Ein gefährliches Theaterstück, Wiener Extrablatt 3. 11. 1896
ANONYM: [zpráva o přípravách inscenace dramatu Doňa Sanča J. Zeyera v ND], Národní listy 27. 3. 1897
ANONYM: [recenze na premiéru dramatu Doňa Sanča J. Zeyera v ND], Národní listy 9. 4. 1897
ANONYM: Král. český zemský cirkus. Národní cirkus, Radikální listy 4, 1897, s. 206
ANONYM: [Národní divadlo vrátilo se z prázdnin...], Radikální listy 4, 1897, s. 276
ANONYM: Z Národního divadla, Radikální listy 5, 1898, s. 495
ANONYM [Ladislav Mattuš]: Otázka dramaturka, Pondělní noviny politické, umělecké a sociální 1, 1898/99, č. 1, nestr. (10. 10. 1898)
ANONYM: Listy z Národního divadla. [Docela s určitostí…], Pondělní noviny politické, umělecké a sociální 1, 1898/99, č. 7, nestr. (21. 11. 1898)
ANONYM, Z divadelních referátů čtrnáctidenníku „Mizerie našich časů“, Petrklíče 1, 1898, s. 82-83
ANONYM [Arnošt Procházka]: Zuřivý boj vede se…, Moderní revue 5, sv. 9, 1898/99, s. 64
ANONYM [Josef Slabý]: [V Brně, dne 15. července. …], Moravská Orlice 16. 7. 1899
ANONYM: [ad J. Lier jmenován lektorem ND], Divadelní listy 1, 1900, s. 436
ANONYM: [jubilejní článek k padesátinám J. Liera], Meziaktí Národního divadla 3, 1902, č. 4, [s. 1n.]
ANONYM: [jubilejní článek k padesátinám J. Liera], Máj 1, 1902/3, s. 43
ANONYM: [jubilejní článek k padesátinám J. Liera], Zvon 3, 1902/03, s. 71n.
ANONYM: Osvobozující slovo, Přehled 2, 1903/04, s. 678-679
ANONYM: F. X. Šalda: Divadlo a literární ethika i kultura [kritická reakce na Šaldovu stať], Hlas národa 26. 8. 1904
ANONYM: „Kruh“ a Šalda, Zvon 5, 1904/5, s. 32
ANONYM: [zpráva o knižním vydání dramatu Hodiny J. Červenky], Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 432
ANONYM: Rostand to delay his Barnyard Drama, The New York Times 4. 10. 1908
ANONYM: Jan Lier – šedesátníkem, Venkov 30. 10. 1912
ANONYM: Cena Náprstkova udělena J. Hilbertovi, Národní listy 4. 2. 1917
ANONYM: Přisouzení čestného honoráře 600 K z fondu Františka Budeciusa, Národní listy 17. 2. 1917
ANONYM: Jan Lier [nekrolog J. Liera], Národní listy 3. 6. 1917
ANONYM: [nekrolog J. Liera], Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 444
ANONYM: [nekrolog J. Liera], České divadlo 1, 1917, č. 121n.
B.: [recenze na premiéru dramatu Viny L. Mattuše v NDB], Divadelní listy 3, 1902, s. 486
Česká Moderna, Rozhledy 5, 1895/96, s. 1-4 (psáno v říjnu 1895)
Borovský, Havel [Karel Havlíček Borovský]: Poslední Čech, Česká včela [12], 1845, s. 211n., 215n.
Borovský, Havel [Karel Havlíček Borovský]: Odpověď p. Havlu Borovskému na kritiku Posledního Čecha, Česká včela [12], 1845, s. 228 a 232
BRTNÍK, Václav: Předmluva vydavatelova, in: J. Lier: Za okřídleným kolem. Povídky železniční, Praha: Unie 1921, [s. 5-6]
bs [Bedřich Slavík]: Devadesát let od narození Jana Liera, Lidové noviny 27. 10. 1942
D.: [recenze knižního vydání dramatu Viny L. Mattuše], Rozhledy 7, 1897/98, s. 460
Dugazon: Divadlo. Činohra [recenze na premiéru dramatu Bratří J. Zeyera v ND], Lumír 28, 1899/1900, s. 59-60
DURDÍK, Josef: O některých vadách nynějšího vkusu, Světozor 15, 1881, s. 439-441, 453-455, 463-466, 477-479
DYK, Viktor: Adresováno tajuplnému muži, Moderní revue 9, sv. 14, 1902/03, s. 90-92
DYK, Viktor: Za Karlem Kamínkem, Lumír 43, 1914/15, s. 342
DYK, Viktor: Jan Lier [nekrolog], Lumír 45, 1916/1917, s. 375-376
-e-: Naturalismus na divadle, Divadelní listy 2, 1881, s. 299
-e-: Z historie divadelních kostumů. Ze Zolova spisu „Le naturalisme au théâtre“, Divadelní listy 2, 1881, s. 378
-ek. [Daněk]: [recenze na Její pastorkyňu], Pražské večerní noviny 19. 11. 1890
F. B. [František Bartoš]: Vzor „té pravé“ kritiky, Obzor 10, 1887, s. 350-351 (polemika s Lierovými statěmi o moravské kritice)
FLEKÁČEK, Josef: Z národního divadla, Vlasť 7, 1890/91, s. 404-405
FOLPRECHT, Josef: Jan Lier [nekrolog], Národní listy 10. 6. 1917
FRIČ, Josef Václav: [Povinnost i zodpovědnost divadelního referátu...], Divadelní listy 1, 1880, s. 12-13
FRIČ, Josef Václav: Milý příteli a ctěný pane redaktore!, Divadelní listy 1, 1880, s. 247
FRÍDOVÁ, Božena: Moje paměti, rkp. o 36 stranách, uložený v pozůstalosti B. Frídy, LA PNP v Praze, pod př. č. 42/58-158/88, inv. č. 574 (inv. E. Bílková 1966)
FRIČ, Josef Václav: [recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Divadelní listy 1, 1880, s. 12-13
GEISSLOVÁ, Irma: [Ctěný pane redaktore!], Urbánkův věstník bibliografický 3, 1882, s. 308 (polemika s J. Lierem o prvenství v železniční novele)
H. [Karel Havlíček Borovský]: Divadelní herec. Smutná elegie z našich časů, Česká včela [13], 1846, s. 74-75
H. B. [Karel Havlíček Borovský]: O českém divadle v Praze, Česká včela, [13], 1846, s. 315
H. Borovský [Karel Havlíček Borovský]: Kapitola o kritice, Česká včela 13, 1846, s. 32, 52, 56, 407-408, 413-414
HAVELKA, Emanuel: I princezny mají děti. O Vilému Mrštíkovi a jeho Pohádce máje, Praha: J. Otto 1947
HELLMUTH-BRAUNER, Vladimír: Paměti rodu, Praha: H & H 2000
HERITES, František: [jubilejní článek k padesátinám J. Liera], Máj 1, 1902/03, s. 73n.
(Hlas odborníka) [Jan Lier]: Zachování Prahy, Hlas národa 9. 8. 1894
HIKL, Karel: Zásluhy F. B. Mikovce o české divadlo, Scéna 2. půlročník, 1913/14, s. 43-46, 90-91
HOŘICA, Ignát: Zahájení výstavy, in: Sto let práce II, Praha: Nákladem Výkonného výboru Všeobecné zemské jubilejní výstavy, 1893, s. 240
HOŘICA, Ignát: Všeobecná zařízení výstavní, in: Sto let práce II, Praha: Nákladem Výkonného výboru Všeobecné zemské jubilejní výstavy, 1893, s. 256
HÝSEK, Miloslav (ed.): Výbor feuilletonů Josefa Merhauta, Praha: J. Otto [1908]
CHMELENSKÝ, Josef Krasoslav: Slovo o kritice, Časopis Českého museum 11, 1837, s. 263-279
J. [Jindřich Vodák]: Z Národního divadla, Čas 10, 1896, s. 150
J. Ch. [Josef Chochol]: Na obranu Vyšehradu, Za starou Prahu 1, 1910, č. 7, s. 50-52
J. K. [Jaroslav Kvapil]: Feuilleton divadelní (Doňa Sanča), Zlatá Praha 14, 1896/97, s. 262-263 a 275
J. L. [Lier]: [V repertoiru posledních tří týdnů...], Divadelní listy 1, 1880, s. 256-258
J. L. [Lier]: [Na repertoiru dekády právě minulé...], Divadelní listy 1, 1880, s. 287-288
J. L. [Lier]: [Znamením doby jest sterilnost...], Divadelní listy 2, 1881, s. 9-10
J. L. [Lier]: [Nelze zapříti...], Divadelní listy 2, 1881, s. 20
J. L. [Lier]: [Dávány: Dne 15. t. m. ...], Divadelní listy 2, 1881, s. 32.
J. L. [Lier]: [Opatřeni troškou posvátné hrůzy...], Divadelní listy 2, 1881, s. 43-44
J. L. [Lier]: [Jest s podivením...], Divadelní listy 2, 1881, s. 63-64 » Úryvky z divadelních referátů (1880-1886). Realism na divadle, Feuilletony II, Praha 1888, s. 132-133
J. L. [Lier]: [Rozhodnou předností Šamberkovy veselohry...], Divadelní listy 2, 1881, s. 81
J. L. [Lier]: [V pondělí, dne...], Divadelní listy 2, 1881, s. 88-89
J. L. [Lier]: [Směnkou, již naše velectěná divadelní správa...], Divadelní listy 2, 1881, s. 96-97
J. L. [Lier]: [Stanovisko recensenta...], Divadelní listy 2, 1881, s. 104-105
J. L. [Lier ]: [V úterý po velikonocích... ], Divadelní listy 2, 1881, s. 111-112
J. L. [Lier]: Feuilleton [ad Drahomíra], Lumír 10, 1882, s. 143-144
J. L. [Lier]: Feuilleton [ad Smrt Odyssea], Lumír 10, 1882, s. 288
J. L. [Lier]: Feuilleton [ad nové nastudování Smrti Odyssea], Lumír 12, 1884, s. 16
J. L. [Lier]: Feuilleton. Poslední dobou…, Lumír 12, 1884, s. 128
J. L. [Lier]: Feuilleton. „Rozczarowanie“, Lumír 13, 1885, s. 159-160
J. L. [Lier]: Feuilleton [ad Julian Apostata], Lumír 13, 1885, s. 192
J. L. [Lier]: Feuilleton. Druhé české divadlo v Praze, Lumír 14, 1886, s. 159-160
J. L. [Lier]: Feuilleton [ad Bratři], Lumír 17, 1889, s. 167-168
J. L. [Lier]: Z obzoru výtvarného umění, Hlas národa 24. 2. 1890, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Zachování Prahy I-II, Hlas národa 25. 9. a 3. 10. 1896
J. L. [Lier]: Theatralia, Hlas národa 5. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Max Halbe: Mutter Erde, Hlas národa 16. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Žárlivá, Hlas národa 16. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Varia, Hlas národa 23. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Vídeňské dvorní divadlo, Hlas národa 23. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Čert na zemi, Hlas národa 23. 10. 1898, Nedělní listy
J. L. [Lier]: Theatralia. Hlavním městem, Hlas národa 8. 1. 1899, Nedělní listy
J. Lý. [Jan Ladecký]: [recenze na premiéru dramatu Její pastorkyňa G. Preissové v ND], Česká Thalia 4, 1890, s. 386-387
J. V. F. [Josef Václav Frič]: [Od konce března zaznamenáváme...], Divadelní listy 1, 1880, s. 27
JOKL, F.: Kruh přátel literatury české v Brně, Hlídka literární 4, 1887, s. 151-153
Jubilejní výstava zemská království Českého (s variantním názvem Zemská jubilejní výstava v Praze 1891), Praha: F. Šimáček 1894
-k-: [recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Česká včela 5, 1880, s. 72
K. [Josef Knap]: Škola autora „Našich furiantů“ českým dramatikům, Venkov 23, 3. 6. 1928, s. 7
KAMPER, Jaroslav: Ladislav Stroupežnický, jeho život a dílo, Časopis Musea Království českého 74, 1900, s. 135-164
KARÁSEK, Jiří: Česká Moderna [odpověď na soukromý list z redakce Nivy], Niva 6, 1895/96, s. 62-63
KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří: Počátky Moderní revue, Rozpravy Aventina 7, 1931/32, s. 12, 19, 27, 35, 43, 50, 58, 66, 74, 82, 91, 98, 108, 118, 126n., 134, 147, 155, 162, 171, 181, 188, 195, 203, 211, 219, 228, 244, 252, 260, 268, 276, 284, 292
KISCH, Egon Erwin: Die Kuchelbader Schlacht, Prager Tagblatt 8. 6. 1930
KLÍMA, Karel Zdeněk: O Josefu Merhautovi, Lidové noviny 6. 4. 1941
Konskripce (1850-1914), pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství, zveřejněné na webových stránkách Národního archivu ČR (http://digi.nacr.cz/prihlasky2/)
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška: Obraz novějšího básnictví českého. Pokus o karakteristiku umění básnického za poslední čtvrtstoletí, Časopis Musea království českého 51, 1877, s. 61-77 a 299-325
KREJČÍ, František Václav: Nové umění, Rozhledy 5, 1895/96, s. 4-9, 91-94, 155-160
KREJČÍ, František Václav: Mladá kritika, Literární listy 17, 1895/96, s. 1-2, 25-26 a 77-80
[KUFFNER, Jozef]: Naturalismus na divadle. Ze Zolových kritik podává Jozef Kuffner, Divadelní listy 5, 1884, s. 170-172, 190-191, 203-208, 214-216
KVAPIL, Jaroslav: Zasláno, Zvon 4, 1904, s. 576
KVAPIL, Jaroslav: O čem vím, Praha: Orbis 1932; 2. dvoudílné vydání Praha: Dr. V. Tomsa 1946-1947
KVAPIL, Josef Š. (ed.): Sládek – Zeyer. Vzájemná korespondence, Praha: ČSAV 1957
L. Š.: Emil Zola o nynějším dramatickém tvoření, Divadelní listy 1, 1880, s. 37-38;
LADECKÝ, Jan: České veřejnosti (zasláno), Národní listy 25. 11. 1898 (polemická reakce na Pondělní noviny politické, umělecké a sociální 1, 1898/99, č. 2, nestr., 17. 10. 1898)
LAUERMANNOVÁ MIKSCHOVÁ, Anna: Zeyerova „Stará historie“, Jeviště 2, 1921, s. 671-673
-lf-: Zemská jubilejní výstava. Památný den dovršení prvého milionu na naší výstavě, Národní listy 27. 7. 1891
LIER, Jan: Flora, Květy 1, 1879, II. pololetí, s. 291-303, 394-409
LIER, Jan: [V repertoiru posledních tří týdnů...], Divadelní listy 1, 1880, s. 256-258
LIER, Jan: Kroesus, Lumír 10, 1882, s. 113-116, 129-134
LIER, Jan: Kdo jest u nás původcem železničních novell, Urbánkův věstník bibliografický 3, 1882, s. 274-275
LIER, Jan: [Vážený pane redaktore!], Urbánkův věstník bibliografický 3, 1882, s. 308-309 (polemika s I. Geisslovou o prvenství v železniční novele)
LIER, Jan: Hra s ohněm, Světozor 18, 1884, s. 401n., 413n., 425n., 437n., 449n., 461n., 473n., 485n., 497n., 509n., 521n., 533n., 545n., 557n., 569n.; přepracované knižní vydání: Praha: F. Šimáček 1886
LIER, Jan: Feuilletony I, Praha: F. Šimáček 1885
LIER, Jan: V příčině posudku novelly „Hry s ohněm“, Literární listy 8, 1887, s. 88-89 (polemika s recenzí V. Vítězného) » přetisk delšího úryvku in: Hlas národa 5. 3. 1887, odpo. vydání.
LIER, Jan: Pane redaktore!... [polemický fejeton], Lumír 15, 1887, s. 363-366
LIER, Jan: Zolova „La terre“. Úvaha, Hlas národa 18. 12. 1887, Nedělní listy, s. 1
LIER, Jan: [Pane redaktore!], Čas 2, 1887/88, s. 343-347 (polemika s nesignovanou statí Co naši spisovatelé a básníci podávají národu?)
LIER, Jan: Feuilletony II, Praha: F. Šimáček 1888
LIER, Jan: Feuilletony III, Praha: F. Šimáček 1889
LIER, Jan: Dějinný přehled výstavního ruchu v Čechách, Výstavní časopis. Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém 25, 1890/91, s. 122n., 136n., 140n., 164n. » Úvod. Historický přehled výstav v království Českém od r. 1791. do r. 1891., Sto let práce I-II, Praha: Nákladem Výkonného výboru Všeobecné zemské jubilejní výstavy, 1893, s. 12-39
LIER, Jan: K zahájení výstavy dne 15. května 1891, Výstavní časopis. Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém 25, 1890/91, s. 169-171
LIER, Jan: Slovo o výstavním zpravodajství, Výstavní časopis. Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém 25, 1890/91, s. 184-185
LIER, Jan: Úvod, Sto let práce I-II, Praha: Nákladem Výkonného výboru Všeobecné zemské jubilejní výstavy, 1893, s. 1-39
LIER, Jan: Šedesát let veřejné knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách 1835-1895, Praha: Nákladem Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách 1895
LIER, Jan: Moderna, Niva 6, 1895/96, s. 91-93, 125-126
LIER, Jan: Česká moderna [reakce na odpověď T. G. Masaryka „Kdo zavinil nynější zmatek], Niva 6, 1895/96, s. 158
LIER, Jan: [Pane redaktore!], Radikální listy 5, 1898, s. 548
LIER, Jan: (Zasláno.) Pondělní noviny politické, umělecké a sociální, Hlas národa 13. 10. 1898, příloha
LIER, Jan: Píseň míru, Praha: J. Otto 1900; 2. vydání Praha: Mladá fronta 1956
LIER, Jan: „O divadle a literarní éthice i kultuře“ vykládá p. F. X. Šalda, Hlas národa 18. 9. 1904, příloha Nedělní listy
LIER, Jan: Nebožtík Neruda…, in: Půl století Národních listů, Praha: Národní listy 1910, s. 116
LIER, Jan: Literární počátky našich spisovatelů, Světozor 16, 1915/16, č. 5, s. p.
LIER, Jan: Narcissa. Sebrané spisy Jana Liera, svazek desátý, Praha: Česká grafická unie a. s. 1922; původně publikováno v Květech 8, 1886
LIER, Jan: Za okřídleným kolem. Povídky železniční, Praha: Unie 1921
LIER, Jan: Píseň míru, Praha: Mladá fronta 1956
LOUŽIL, Jaromír – MOURKOVÁ, Jarmila – WAGNER, Jan (eds.): Tíživá samota. Korespondence F. X. Šaldy a Růženy Svobodové, Praha: Odeon 1969
MASARYK, Tomáš Garrigue: Naše nynější krise, Praha: Čas 1895, s. XXXV
MASARYK, Tomáš Garrigue: Kdo zavinil nynější zmatek?, Niva 6, 1895/96, s. 126; otištěno též in: Naše doba 3, 1895/96, s. 383-384 (odpověď na Lierovu stať Moderna)
MATHESIUS, Vilém: Kulturní snobismus, in: Jazyk, kultura a slovesnost, Praha: Odeon 1982, s. 386-392 (psáno 1945)
MATTUŠ, Ladislav: List divadelnímu kritikovi, Hlas národa 28. 4. 1901, Nedělní listy
MATTUŠ, Ladislav: Co jest drama? List mladému divadelníkovi, Hlas národa 23. 6. 1901, Nedělní listy
MATTUŠ, Ladislav: Drama zítřka, Osvěta 43, 1913, s. 345-347
MIKULÁŠ BOLESLAVSKÝ, Josef: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu, Hlas 28. 5. 1863. » Divadelní ochotník II, sv. 6, Praha 1863
MRŠTÍK, Vilém: Paní Urbanová, Praha: V. Mrštík 1889
MRŠTÍK, Vilém: O malířství moderní doby, Ruch 9, 1887, s. 525-530
MRŠTÍK, Vilém: Bestia triumphans, Praha: Rozhledy 1897
MRŠTÍK, Vilém – KAMPER, Jaroslav – HLADÍK, Václav et al.: Českému lidu!, Národní listy 5. 4. 1896
Nakladatelství České Thalie: P. T. pánům odběratelům České Thalie, Česká Thalia 1, 1867, s. 136
Národní divadlo a české drama, Praha: Kruh českých spisovatelů 1904
Nemo. [Karel Boromejský Mádl]: [recenze na premiéru dramatu Hodiny J. Červenky v ND], Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 408
NERUDA, Jan: Reálnost na jevišti, Národní listy 31. 1. 1868
NERUDA, Jan: Ferdinand Břetislav Mikovec, Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 219, 234-235
NEUMANN, Stanislav Kostka: Almanach secesse, Praha: vlastním nákladem 1896
NEUWIRTH, Josef: Blutige Krawalle, Bohemia 29. 6. 1881
Neždanov. [Karel Sezima]: Kronika, Literární listy 1 (21), 1903/04, s. 151
NOVÁK, Arne: [nekrolog J. Liera], Venkov 5. 6. 1917
NOVÁK, Arne: Jan Lier feuilletonista, Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 560-562, 570-571 » Krajané a sousedé, Praha: O. Štorch-Marien 1922, s. 77-87
○ [Arnošt Procházka]: Divadlo [glosa o jmenování J. Liera dramaturgem]. Moderní revue 2, sv. 4, 1896, s. 120
-o. [Vilém Mrštík]: Od divadle, Ruch 9, 1887, s. 539-540
O. T. [Otakar Theer]: [recenze na premiéru dramatu Hodiny J. Červenky v ND], Lumír 33, 1904/05, s. 436n.
P. [Gustav Schmoranz?]: [recenze na premiéru dramatu Žárlivá A. Bissona a A. Leclercqua v ND], Světozor 32, 1897/98, s. 525
PÁLENÍČEK, Ludvík: Jaroslav Vrchlický divadelním kritikem, Praha: Královská česká společnost nauk 1942 [psáno 1934]
PATOČKA, Josef: Jan Lier – Klín klínem – Píseň míru, Obzor literární a umělecký 3, 1901, s. 44n., 56-61
PREISSOVÁ, Gabriela: Úskalím předpojetí, Obrázky bez rámů, Praha: J. Otto [1896], s. 230-318
PROCHÁZKA, František Serafínský: [nekrolog J. Liera], Almanach České akademie věd a umění 28, Praha: Česká akademie věd a umění 1918, s. 107-113
qb [Jaroslav Kvapil]: Dramatické umění. Žárlivá, Národní listy 30. 8. 1898
r. [Rudolf Jaroslav Kronbauer]: [recenze na premiéru dramatu Radúz a Mahulena J. Zeyera v ND], Hlas národa 8. 4. 1898
r. [František Václav Krejčí]: Martin Luba, Právo lidu 14. 9. 1898
r. [František Václav Krejčí]: [recenze na premiéru dramatu Hodiny J. Červenky v ND], Právo lidu 7. 6. 1905
R.: Dodatek k obraně prof. Fr. Bartoše, Obzor 11, 1888, s. 11-13 (polemika s Lierovými statěmi o moravské kritice)
-r. [Rudolf Jaroslav Kronbauer]: Spisovatel Jan Lier [jubilejní článek k padesátinám], Hlas národa 26. 10. 1902, příloha, s. 1
R.: K padesátým narozeninám Jana Liera, Zlatá Praha 20, 1902/03, s. 10
-r-: [nekrolog J. Liera], Topičův sborník 4, 1916/17, s. 476-477
(r): Osmdesát let od narození Jana Liera, Venkov 27. 10. 1932, s. 6
R. B.: Národní divadlo v Brně [recenze na premiéru hry Bitva u Kašovic J. Slabého], Divadlo 4, 1906, s. 246
red. [František Ladislav Hovorka]: Listárna, Divadelní listy 2, 1881, s. 302
[REDAKCE]: [Podívejme se předce na Lierovu tvář!...], Humoristické listy 25, 1883, s. 367-368
[REDAKCE]: Česká moderna [přetisk manifest doprovozen souhlasným stanoviskem redakce], Niva 6, 1895/96, s. 27-29
[REDAKCE]: O České Moderně ostatek se píše..., Niva 6, 1895/96, s. 63
REDAKCE [František Roháček]: [poznámka redakce č. 1 k Lierově stati Moderna], Niva 6, 1895/96, s. 93
REDAKCE [František Roháček]: [poznámka k otevřenému dopisu T. G. M. Kdo zavinil nynější zmatek], Niva 6, 1895/96, s. 126
[REDAKCE]: Rozhledy po literatuře, vědě a umění, Rozhledy 5, 1895/96, s. 116
REDAKCE: Otevřený list. Panu Janu Lierovi, dramaturgovi Národního divadla v Praze, Radikální listy 5, 1898, s. 422-423
[REDAKCE]: Odpověď na náš „Otevřený list“, Radikální listy 5, 1898, s. 549
[REDAKCE]: Pan dramaturg Lier, Radikální listy 5, 1898, s. 582
ROŽEK, Karel ed.: Čeští spisovatelé novodobí na škole národní I-III, Velká Čermná – Borohrádek: Josef Smrtka 1909-1910
S. [František Sekanina] : [nekrolog J. Liera], Zvon 17, 1916/17, s. 519n.
SÁŇKA, Hugo: Popínavá rostlinka, Lidové noviny 28. 12. 1941, příloha Literární neděle VII, č. 67, [s. 1-2]
SÁZAVSKÝ: České divadlo v Brně [recenze na premiéru hry Bitva u Kašovic J. Slabého v NDB], Divadelní list Máje 2, 1906, s. 152
SEDLÁK, Josef Václav: Jan Lier, Důstojnické listy 12, 1932, č. 43, s. 8
SEZIMA, Karel: K výkladům p. Lierovým v Nedělním listě ‚Hlasu národa‘ z 18. září roku tohoto, Radikální listy 11, 1904, č. 77, s. 3 (1. 10. 1904)
SEZIMA, Karel: Z nové i starší novelistiky, Lumír 47, 1918-20, s. 23-28
SCHAUER, Hubert Gordon: Feuilletony Jana Liera, Spisy, Olšany: Neumannová 1917, s. 481-484
SCHMORANZ, Gustav: O poměrech činohry našeho Národního divadla, Čas 6, 1892, s. 646-649
SCHULZ, Ferdinand: Zolovy sensační romány, Osvěta 1, 1880, s. 492n.; Osvěta 2, 1881, s. 571n.
SKRAMLÍK, Emilian: Ctěný pane…, Divadelní listy 2, 1881, č. 17, 9. 7. 1881, s. 147
SKUTIL, Jan: Mrštíkovský archív a divadelní činnost bratří Aloise a Viléma I (Poznámky k Paní Urbanové a k Maryši), in: J. Vlach – V. Stratil et al. (eds.): Od Hradské cesty: prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, 1965-1966, Žarošice 1966, s. 78-82
SLABÝ, Josef: Zasláno, Niva 5, 1894/95, s. 314
SLABÝ, Josef: Anna, Niva 7, 1896/97, s. 261-272
SLABÝ, Josef: Mezi ženami (variantní název Helena Hicklová), rkp. uložený v pozůstalosti J. Slabého v Moravském zemském archivu v Brně, fond G 63
SLÁDEK, Josef Václav: Deset roků literární práce, Lumír 11, 1882/83, s. 40
ss!: Z Národního divadla (Sensační odhalení komplotu), Čas 10, 1896, s. 278-279
Sto let práce I-II, Praha: Nákladem Výkonného výboru Všeobecné zemské jubilejní výstavy, 1893-1895
STROUPEŽNICKÝ, Ladislav: Naši furianti. Autorova zpověď a některé úvahy, Hlas národa 26. 6. 1887, Nedělní listy
Sursum.: Kleon v Athenách a Kleonové v Čechách, Naše doba 2, 1894/95, s. 1042
Sursum!: [zpráva o Lierově reakci na Manifest České moderny], Naše doba 3, 1895/96, s. 365
Š. [František Xaver Šalda]: Divadelní causerie, Česká Thalia 3, 1889, s. 208-210 » Soubor díla F. X. Šaldy 10, Kritické projevy 1, Praha: Melantrich 1949, s. 456-462
-š [Jozef Kuffner]: Feuilleton. V Praze 19. října, Národní listy 20. 10. 1892
š- [Jozef Kuffner]: Feuilleton. V Praze 9. září. (Kronika) [o nástupu Liera do funkce dramaturga], Národní listy 10. 9. 1896
š. [Jozef Kuffner]: Feuilleton. [recenze na premiéru dramatu Radúz a Mahulena J. Zeyera v ND], Národní listy 8. 4. 1898
ŠIŠKA, Josef (red.): Administrační zpráva hlavního města Prahy za rok 1911, Praha: nákladem důchodův obce hl. m. Prahy 1919
ŠALDA, František Xaver: Těžká kniha, Rozhledy 4, 1894/95, s. 649, 709-710, 712, 715
ŠALDA, František Xaver: Divadlo a literární éthika i kultura, Volné směry 8, 1903/04, s. 227-233 (stať navazující na kolektivní brožuru Národní divadlo a české drama)
ŠALDA, František Xaver: Janem Lierem [nekrolog], Kmen 1, 1917/18 » Soubor díla F. X. Šaldy 19, Kritické projevy 10, Praha: Melantrich 1957, s. 234n.
ŠALDA, František Xaver: Mladé zápasy, Praha: Melantrich 1934
ŠALDA, František Xaver: Dvanáct nových českých románů. XIII. K. Poláček: Okresní město, neboli co s maloměstským románem?, Šaldův zápisník 9, 1936/37, s. 63-67
ŠALDA, František Xaver: Úvodní slovo k Juveniliím, Soubor díla F. X. Šaldy 10, Kritické projevy 1, Praha: Melantrich 1949, s. 443-448 (psáno 1925)
ŠALDA, František Xaver: Kritika pathosem a inspirací, Soubor díla F. X. Šaldy 1, Boje o zítřek, 7. vydání (v Souboru vydání 2.), Praha: Melantrich 1950, s. 179-192 (psáno 1905)
ŠALDA, František Xaver: [prohlášení, zaslána a stati související s polemikou o Šaldův podpis brožury Národní divadlo a české drama], Soubor díla F. X. Šaldy 14, Kritické projevy 5, Praha: Melantrich 1951, s. 222-251
ŠIMÁČEK, Matěj Anastasia: Bez boje, Praha: F. Šimáček 1887
št. [Bohuslav Štechovský]: [recenze na premiéru dramatu Viny L. Mattuše v NDB], Lidové noviny 15. 10. 1902
ŠTECH, Václav: Džungle literární a divadelní. Paměti českého tvrdohlavce, Praha 1937
ŠUBERT, František Adolf: Z českého jihu, Praha: J. Otto [1882]
ŠUBERT, František Adolf: Realismus na divadle, Národní listy 7. 12. 1890
ŠUBERT, František Adolf: Devátý rok Národního divadla, Praha 1892
ŠUBERT, František Adolf: Patnáctý rok Národního divadla, Praha 1898
ŠUBERT, František Adolf: Dějiny Národního divadla v Praze 1883-1900, Praha 1908
T. [Jan Třebický]: Kronika, Rozhledy 5, 1895/96, s. 409-410
uh. [Viktor Guth]: Böhmische Bühne [recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Politik 20. a 22. 2. 1880
–uh.– [Hubert Gordon Schauer]: Feuilletony Jana Liera, Česká politika 21. 8. 1888, s. 1-2 » Spisy, Olšany: Neumannová 1917, s. 481-484
V. Vítězný [?]: [Novella Jana Liera Hra s ohněm…], Literární listy 8, 1887, s. 33-35
V. Vítězný [?]: Dopověď posuzovatelova, Literární listy 8, 1887, s. 90 (polemika s autorem novely Hra s ohněm)
VÁŇA, Jan: Jan Lier, Kokrhy a krákory, 2. rozmnožené vydání Královské Vinohrady: Kovařovic a Tůma 1897, s. 115
VIKOVÁ KUNĚTICKÁ, Božena: Neznámá pevnina, Praha: F. Šimáček 1899
VIKOVÁ KUNĚTICKÁ, Božena: Cop, Praha: F. Šimáček 1905
VOBORNÍK, Jan (ed.): Dopisy Julia Zeyera Karle Heinrichové, Praha: Unie, 1924
VRCHLICKÝ, Jaroslav: [recenze na Její pastorkyňu], Hlas národa 11. 11. 1890
VRCHLICKÝ, Jaroslav: Emanuel Bozděch, Hlas národa 10. 3. 1889, Nedělní listy » Studie a podobizny, Praha: F. Šimáček 1892, s. 81-92
VRCHLICKÝ, Jaroslav: Slovo o poesii na divadle [fejeton], Hlas národa, příloha 21. 10. 1892, s. 1-2
W.: Divadlo, literatura, umění [recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], České noviny [dříve Posel z Prahy] 21. 2. 1880
X. [Karel Havlíček Borovský]: P. T. Pánům hercům českého divadla..., Česká včela [13], 1846, č. 4, s. 16
ý.: [recenze na premiéru dramatu Bitva u Kašovic J. Slabého v NDB], Lidové noviny 8. 3. 1906
Z. [Jan Lier]: Opravná hesla v literatuře, Národní listy 30. 6. 1886
z.: [recenze na premiéru dramatu Radúz a Mahulena J. Zeyera v ND], Lumír 26, 1897/98, s. 252
Z. K.: Lierova výstavka v Kutné Hoře, Hlas demokracie 27, 1935, č. 24, s. 2
ZÁKREJS, František: Divadelní rozhledy [recenze na premiéru dramatu Flora J. Liera v PD], Osvěta 11, 1881, I. díl, s. 368
ZEYER, Julius: Doňa Sanča, Praha: F. Šimáček 1889
ZEYER, Julius: Neklan, Praha: F. Šimáček 1893
ZEYER, Julius: Tři komedie, Praha: F. Šimáček 1894

Literatura

B. M. [Mazáčová]: Havlíček o divadle, Divadelní revue 1, 1991, č. 4, s. 84-87
BARTOŠ, Jan: Prozatímní divadlo a jeho činohra, Praha: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla 1937
BRANALD, Adolf: Pražské promenády, Praha: Mladá fronta 2000
BURIÁNEK, František: Kontinuita realistické prózy, in: J. Mukařovský (red.): Dějiny české literatury IV, Praha: Victoria Publishing 1995, s. 52-56
CÍSAŘ, Jan: Život jevišti. Formování české realistické kritiky, Praha: Orbis 1962
ČERNÝ, František: Hermann Bahr a Praha, Kapitoly z dějin českého divadla, Praha: Academia 2000, s. 219-235 (psáno 1987)
ČERNÝ, František – KLOSOVÁ, Ljuba: Dějiny českého divadla III, Praha: Academia 1977
FISCHER, Otokar: Činohra Národního divadla do roku 1900, (Dějiny Národního divadla IV), Praha: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla 1933
GRIMM, František: Lierové, Kutná Hora: Archeologický sbor Wocel 1935
HAMAN, Aleš: „Zapomenutí“ žánroví realisté, Česká literatura 9, 1961, s. 69-71
HODROVÁ, Daniela: Místa s tajemstvím, Praha: Koniasch Latin Press 1994
HRZALOVÁ, Hana: Z historie sporů o naturalismus a realismus na sklonku 19. století, Praha [po 1969], rkp. kandidátské práce k dispozici v Národní knihovně
HRŮZA, Jiří et al.: Pražská asanace. Acta Musei Pragensis 93, Praha: Muzeum hlavního města Prahy 1993
HVÍŽĎALA, Karel: Češi a Němci aneb obraz toho druhého v nás, Jak myslet média: eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005, Praha: Dokořán 2005
is [Ilja Svatoňová]: Jaroslav Janeček, Lexikon české literatury 2/I, Praha: Academia 1993, s. 454-455
JANÁČKOVÁ, Jaroslava: F. V. Krejčí ve sporech o Vrchlického, Za F. V. Krejčím (1867-1941). Sborník k profilu osobnosti české kultury, Česká Třebová: Město Česká Třebová s Městským muzeem v České Třebové 2001, s. 27-31
JEŽKOVÁ, Petra: Co zbylo z Ottova divadelního slovníku. Soupisy repertoáru pražských předměstských scén 1860-1905, in: O divadle 2008. Příspěvky pronesené na teatrologických konferencích v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, J. Štefanides ed., Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 211-220
JEŽKOVÁ, Petra: Pěstní opatření páně Kvapilovo, in: L. Peisertová – V. Petrbok – J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010, Praha: Academia 2010, s. 131-140
JEŽKOVÁ, Petra: Slánský Poslední Mohykán, Divadelní revue 23, 2012, č. 3, v tisku
K. S. [Karel Sezima?]: Jan Lier, Ottův slovník naučný nové doby [Dodatky k velkému Ottovu slovníku naučnému] III/2, Praha: Nakladatelství J. Otto společnost s r. o. 1935, s. 1200-1201
KLOSOVÁ, Ljubov: J. V. Frič a české divadlo, Divadlo 5, 1954, s. 853-857
KLOSOVÁ, Ljuba: Neruda versus Meiningenští, Divadelní revue 13, 2002, č. 1, s. 3-15
KLOSOVÁ, Ljuba: Pozdní romantismus na profesionálním divadle v období státoprávních bojů a politické stagnace českého měšťanstva (1862–1886). Divadelní teorie, kritika a historiografie. In: Dějiny českého divadla III., eds. F. Černý, L. Klosová, Praha: Academia 1977, s. 150-153
KOPECKÝ, Jan: Konflikt Mikovec – Tyl ve světle úředních dokumentů, Listy z dějin českého divadla 1, Praha: Orbis 1954, s. 241-248
KOSTRBOVÁ, Lucie: Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století, Praha: Academia 2011
KRÁLÍK, Oldřich: O methodu Šaldových polemik, Vyšehrad 2, 1947, s. 38-45
KREJČÍ, Emil [Edvard Valenta]: Jaroslav Kvapil dramatik a režisér, Praha: Divadelní ústav 1973, strojopis pro interní potřebu
LACINA, Václav: Vydavatelův dodatek k autorově Doušce, in: Jan Lier: Píseň míru, 2. vydání Praha: Mladá fronta 1956, s. 212-214 (tamtéž editorův text na předsádce knihy)
LAISKE, Miroslav: Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772 – 1963, Praha: Divadelní ústav 1967
LANTOVÁ, Ludmila: Hledání hodnot. (O literární kritice 90. let), Rozpravy československé akademie věd 79, řada SV, 6. sešit, Praha: Academia 1969
lm [Luboš Merhaut]: Josef Merhaut, Lexikon české literatury 3/I, Praha: Academia 2000, s. 235-237
LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň 12.-14. března 1998, Praha: Koniasch Latin Press 1999
LUDVOVÁ, Jitka: Klutschak kritik, Divadelní revue 18, 2007, č. 4, s. 90-92
MACEK, Emanuel: Poznámky vydavatelovy, in: Soubor díla F. X. Šaldy 14, Kritické projevy 5, Praha: Melantrich 1951, s. 264-284
MÁCHAL, Jan: Dějiny českého dramata, Praha: F. Topič 1917
MICHALIK, Jan: Marie Pospíšilová v Krakově. Epizoda z česko-polských divadelních kontaktů, Disk 31, 2010, s. 82-91 (překlad Jan Hyvnar)
MUKAŘOVSKÝ, Jan (red.): Dějiny české literatury III, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1961, s. 581
Nč. [Antonín Nečásek]: Jan Lier, in: Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, B. Grünwald ed., Praha: J. R. Vilímek 1899, s. 40, 68
NEFF, Vladimír: Zlá krev, 7. vydání Praha: Československý spisovatel 1987
NOVÁK, Arne: Český sloh kritických let sedmdesátých a osmdesátých, Slovo a slovesnost 2, 1936, s. 146-156
NOVÁK, Jan Václav – NOVÁK, Arne: Přehledné dějiny literatury české, 4. přepracované a rozšířené vydání Olomouc: R. Promberger 1936-39
NOVOTNÝ, Vladimír: Prozaický zpěv Lierův: Píseň míru, in: Perla v hrubé kazajce. Sborník příspěvků z konference věnované české próze druhé poloviny 19. století, Klatovy: Městská knihovna 2004, s. 57-64 » Paradoxy a paralely. Příspěvky k českému literárnímu dějepisectví. Od Komenského k Rejchrtovi, Praha: Cherm 2006, s. 95-111
PETRBOK, Václav: Kdo byl Ferdinand Břetislav Mikovec?, in: Mikovec, F. B.: Pražská Thálie kolem 1850, eds. J. Ludvová, H. Pinkerová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav 2010, s. 5-53
PINDER, Wilhelm: Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, [Berlín] 1928, cit. in: J. Kroupa: Školy dějin umění I, 2. přepracované vydání Brno: Masarykova univerzita 2007, s. 218-219
POLÁČEK, Vojtěch: Družstvo českého národního divadla v Brně. Nenaplněné snahy o novou divadelní budovu, Divadelní revue 21, 2010, s. 90-115
PRCHALOVÁ, Radka: Causa Ladislav Stroupežnický, Reflex 1995, č. 40, s. 52-55
PURŠ, Jaroslav: Kutnohorští havíři, Košut a Garibaldi, Dějiny a současnost 2, 1960, č. 12, s. 11-12
-red- [REDAKCE]: Když se na počátku roku 1896..., úvodník k článku C. M. Giustino: Kultura a moc na konci 19. století. Boj o zachování starobylého rázu Prahy, Dějiny a současnost 17, 1995, č. 5, s. 12-15
SAK, Robert: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha – Litomyšl: Paseka 2003
sm [Stanislava Mazáčová]: Jan Lier, Lexikon české literatury 2/II, Praha: Academia 1993, s. 1180-1182
SENDLEROVÁ, Martina – KUDRNÁČ, Jiří (eds.): Pohádkové drama, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999 (kromě editorů autorem komentáře též Dalibor Tureček)
STREJČEK, František: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880, Rozpravy České Akademie, III. třída, č. 40, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1915
ŠORMOVÁ, Eva – LUDVOVÁ, Jitka: České divadlo v zrcadle německých kritik I – III, Divadelní revue 18, 2007, č. 4, s. 88-98; Divadelní revue 19, 2008, č. 1, s. 98-106 a č. 2, s. 101-110
ŠLECHTOVÁ, Alena – LEVORA, Josef: Členové České akademie věd a umění 1890-1952, 2. vyd. Praha: Academia 2004, s. 187n.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra: Jak se žilo původní české dramatické tvorbě v repertoáru pražských předměstských scén. Z dopisu JUDr. Karla Švandy ze Semčic, Divadelní revue 18, 2007, č. 4, s. 99-101
ŠVEHLA, Jaroslav: Jan Otto. Kus historie české knihy, Jinočany: H & H 2002
ŠVEJDA, Martin J.: Vinohradský Král Rudolf – divadelní satisfakce Jiřího Karáska ze Lvovic, Divadelní revue 20, 2009, č. 3, s. 63-67
[UHDE, Milan]: Milan Uhde o Karlu Poláčkovi, Revue Politika 1 (14), 2003, č. 11-12, příloha Proglas, s. 5-6
URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918, Praha: Svoboda 1982
VLASÁKOVÁ, Olga: Brno – Žabovřesky. Historie a současnost, Brno – Žabovřesky s. d.
VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra: Julius Zeyer, Brno: Istenis 2003
VOJÁČEK, Milan: Manifest České moderny. Jeho vznik, ohlas a spory o pojetí České moderny, které vedly k jejímu rozpadu, Časopis Národního muzea – řada historická 169, 2000, č. 1-2, s. 69-96
VOJTĚCH, Daniel: Politika rané moderny: nově k setkání a vzájemné inspiraci pražské a vídeňské modernistické „dramaturgie“ na přelomu století (recenze knihy K. Ifkovits, ed.: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente, Bern: Peter Lang 2007), Divadelní revue 3/2009, s. 52
WERNISCH, Ivan (ed.): Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie české literatury (léta 1850–1940), Brno: Petrov 2000 a 2001
WERNISCH, Ivan (ed.): Píseň o nosu. Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948), Brno: Petrov 2005
ZAJAC, Peter: Jaroslav Vrchlický, moderna a koniec storočia, Česká literatura 50, 2002, (č. 6.), s. 625-642
ZÁVODSKÝ, Artur: Gabriela Preissová, Spisy University J. E. Purkyně v Brně – Filosofická fakulta, sv. 88, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1962
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK