Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty teritoriální jurisdikce státu
Název práce v češtině: Vybrané aspekty teritoriální jurisdikce státu
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of territorial jurisdiction of states
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2004
Datum zadání: 16.12.2004
Datum a čas obhajoby: 25.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2005
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2006
Oponenti: prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK