Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čistší produkce
Název práce v češtině: Čistší produkce
Název v anglickém jazyce: Cleaner production
Klíčová slova: čistší produkce, EMS, snižování množství odpadu, Národní program
Klíčová slova anglicky: cleaner production, EMS, reduction of waste amount, National Program
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2011
Datum zadání: 11.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat čistší produkci jako dobrovolnou strategii pro snižování množství odpadu a využité energii na základě implementovaných projektu a rešerše jiných možnosti prozkoumaných ve vědeckých pracích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK