Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodování ve veřejné politice na příkladu zahraničních vojenských misí ČR
Název práce v češtině: Rozhodování ve veřejné politice na příkladu zahraničních vojenských misí ČR
Název v anglickém jazyce: Decision-making within the public policy shown on the foreign operations of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK