Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražská a florentská neorenesanční architektura 19. století: Kulturně-historické souvislosti a komparace vybraných staveb s renesančními vzory
Název práce v češtině: Pražská a florentská neorenesanční architektura 19. století: Kulturně-historické souvislosti a komparace vybraných staveb s renesančními vzory
Název v anglickém jazyce: Prague and Florentine Neo-Renaissance Architecture of the 19th Century: Cultural and Historical Background and Comparison of Selected Edifices with the Models from the Renaissance Era
Klíčová slova: architektura, neorenesance, Praha, Florencie, 19. století, historismus, renesance
Klíčová slova anglicky: Architecture, Neo-Renaissance, Prague, Florence, 19th Century, Historicism, Renaissance
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
  PhDr. Rudolf Pošva, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK